ΕλληνικαΕλληνικα
Στους μηχανικούς η πιστοποίηση 40.000 τουριστικών καταλυμάτων

Στους μηχανικούς η πιστοποίηση 40.000 τουριστικών καταλυμάτων

Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού ενεργοποιήθηκε  η διαδικασία για τις πιστοποιήσεις των 40.000 τουριστικών καταλυμάτων της χώρας από φυσικά πρόσωπα μηχανικούς, μέσω  των  Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ).

“Τα πιστοποιητικά κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)   σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από τις ΠΥΤ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συ­στήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα» αναφέρει η απόφαση της υπουργού Τουρισμού Ε. Κουντουρά, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τέθηκε σε ισχύ.”

Επίσημες ανακοινώσεις

Οι εξελίξεις για την πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων παρουσιαστήκαν σε πανηγυρικό κλίμα στο 23ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της  Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) από την υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και τον πρόεδρο της ΣΕΤΚΕ  Παναγιώτη Τοκούζη.

Η υπουργός Τουρισμού Ε. Κουντουρά, κατά την ομιλία της παρουσίασε σειρά θεσμικών παρεμβάσεων για τη στήριξη και την ενδυνάμωση του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, τονίζοντας ότι «μέσα από τη συνεργασία μας, το υπουργείο με τη συνομοσπονδία, ανταποκριθήκαμε στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου σας και ικανοποιήσαμε τα περισσότερα αιτήματά σας για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας και νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες». Μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί η κ. Κουντουρά τόνισε ιδιαίτερα:

 • Την διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών κατάταξης, πλέον από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, και έκδοση των διακριτικών τίτλων από τα κατά τόπους Επιμελητήρια (ΓΕΜΗ), και από υπηρεσίες μίας στάσης.
 • Την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που έδωσε τη δυνατότητα η κατάταξή να μπορεί να διενεργείται από καταρτισμένους μηχανικούς, και η οποία έτυχε καθολικής αποδοχής από τον κλάδο, λόγω της διευκόλυνσης της διαδικασίας και της ελάφρυνσης του.

Εργασία στους επαγγελματίες

-O πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ  Παναγιώτης Τοκούζηςτόνισε κατά την ομιλία του ότι: «Η πιστοποίηση για την κατάταξη των καταλυμάτων μας από ιδιώτες μηχανικούς ήταν πρόταση της Συνομοσπονδίας μας, την οποία αποδέχτηκε το υπουργείο Τουρισμού και συνιστά την πιο συμφέρουσα λύση για τις επιχειρήσεις μας, αφού μηχανικοί δραστηριοποιούνται τόσο σε ορεινές περιοχές, όσο και στο πιο απομακρυσμένο, ακριτικό νησί, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος, σε σχέση με τις πιστοποιημένες εταιρίες. Και, βέβαια, με την επιλογή αυτή ενισχύουμε τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, προσφέροντας εργασία στην τοπική επαγγελματική αγορά»

-«Με επιμονή, όμως, σαφή στόχο, αναπτυξιακό όραμα και ανοικτό διάλογο με  το υπουργείο Τουρισμού  αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράσεις, διεκδικήσαμε και επιτύχαμε, με την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση της αρμόδιας υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, την επίλυση μιας σειράς θεμάτων» είπε ο κ Τοκούζης και ανέλυσε τις εξελίξεις για τη νέα κατηγοριοποίηση και την αλλαγή της διαδικασίας πιστοποίησης, ως εξής:

Νέα κατηγοριοποίηση:  Μία νέα, αναβαθμισμένη και ολοκληρωμένη κατάταξη για τα καταλύματά μας, σε κατηγορίες από ένα έως πέντε κλειδιά, η οποία αποτυπώνει πληρέστερα την εικόνα του κλάδου μας, είναι πλέον γεγονός. Η νέα κλίμακα αντικαθιστά την προηγούμενη, η οποία παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις και παραλήψεις, το σημαντικότερο δε, με την αφαίρεση της κατηγορίας του ενός κλειδιού, δημιουργούσε πολλά προβλήματα σε μία σειρά από επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.

Αλλαγή της διαδικασίας πιστοποίησης:»Ένα ακόμη ζητούμενο για τη διοίκησή μας ήταν η αλλαγή της διαδικασίας πιστοποίησης των επιχειρήσεών μας, που με νόμο της προηγούμενης υπουργού, κας Κεφαλογιάννη, υποχρεωνόμασταν αυτό να γίνεται μέσω του Ξ.Ε.Ε., ηλεκτρονικά, και μόνο με εταιρίες πιστοποίησης, επιβαρύνοντας με ένα αρκετά σημαντικό κόστος στις επιχειρήσεις μας.

Με τον νόμο 4582/2018, και με την 4418 Υπουργική  απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στης 21.03.19 με το ΦΕΚ 972 Β, η  πιστοποίηση της κατάταξης των επιχειρήσεών μας σε κλειδιά ανατίθεται πλέον, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, και αρμόδιοι για την πιστοποίηση είναι είτε εταιρίες πιστοποίησης, πιστοποιημένες μέσω ΕΣΙΔ, είτε διπλωματούχοι, ιδιώτες μηχανικοί».

Ο πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ σημείωσε πως η κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Και η κατάταξη των Ενοικ. Δωμ. Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών είναι προαιρετική.

Σχετικά εξήγησε ότι: «πρόκειται για μία ακόμη πρόταση του φορέας μας, που στόχο έχει να μην επιβαρύνονται κι άλλο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου μας, οι οποίες σε συνδυασμό και με τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκύπτει από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα οδηγούνταν με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτο.  Όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο με τη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν έχουμε κανένα λόγο η κατάταξη να γίνει υποχρεωτική. Άλλωστε ως φορέας έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι τασσόμαστε υπέρ της αναβάθμισης της ποιότητας, της εξειδίκευσης, της διαφοροποίησης».

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση της υπουργού Ε. Κουντουρά με θέμα  «εκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδο­χεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμά­τια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέ­ρων και κλειδιών αντίστοιχα», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4276/2014 και δη αυτές της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 4582/2018 (Α’ 208),

β. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ­νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

δ. του π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»,

ε. του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι­κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό­τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο­δομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει, στ. του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ζ. την υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προ­διαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξε­νοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει,

η. την υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015 (Β’ 1476) από­φαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουρι­στικών Κατασκηνώσεων, όπως ισχύει, θ. την υπ’ αριθμ. 12868/24-07-2018 απόφαση Υπουρ­γού Τουρισμού (Β’ 3119) «Καθορισμός τεχνικών και λει­τουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμέ­νων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών».

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο­γισμού, σύμφωνα με την 4247/4-3-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κατά­ταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υποπαρ. αα και ββ της παρ. α του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήτοι ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), σε κατηγορίες αστέρων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερι­σμάτων (ΕΕΔΔ) της υποπαρ. γγ της παρ. β του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) σε κατηγορίες κλειδιών.

Άρθρο 2

Φορείς έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) καθώς και ΕΕΔΔ

 1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητι­κών κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστι­κών κατασκηνώσεων (camping) σε κατηγορίες αστέρων είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
 2. Τα πιστοποιητικά κατάταξης ξενοδοχείων και οργα­νωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) σε κα­τηγορίες αστέρων εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνι­κού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.
 3. Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιον­δήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων.
 4. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητι­κών κατάταξης των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ).
 5. Τα πιστοποιητικά κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από τις ΠΥΤ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συ­στήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
 6. Το Υπουργείο Τουρισμού υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνω­στοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων καθώς και των ιδιωτών μηχανικών.

Άρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

 1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατά­ταξης σε κατηγορία αστέρων και καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΚΑΤΑΛΥΜΑΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή ΣΟΥΙΤΑ
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 *5 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 *4 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 *3 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 *2 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1 *2 ευρώ/δωμάτιο
Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση 5* και 4*2,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο
Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση 3*, 2* και 1*1,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατα­τίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάτα­ξης σε κατηγορία αστέρων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επι­χείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης του­ριστικής κατασκήνωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων.
 2. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνι­κής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης του ξενο­δοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Το πιστοποιη­τικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομί­ας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1750).

Άρθρο 4

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης επιχειρήσεων ΕΕΔΔ

 1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κα­τάταξης σε κατηγορία κλειδιών και καταβάλλει παράβο­λο ύψους 2 ευρώ ανά δωμάτιο. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στην ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλει­διών δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

Η πληρωμή του παραβόλου διεκπεραιώνεται ηλεκτρο­νικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e – paravolo.

 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας ή ιδιώτης μηχανικός που επιλέγεται από την επιχείρηση ΕΕΔΔ συντάσσει, ένα­ντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ΕΕΔΔ τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρε­ωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτή­ρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προ­ϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών.
 2. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνι­κής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στην οικεία ΠΥΤ με ευθύνη της επιχείρησης η οικεία ΠΥΤ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτή­ματος της απόφασης αυτής. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1750).

Άρθρο 5

Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη

 1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων, οργανω­μένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ σε κατη­γορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση οφείλει να έχει μεριμνήσει για την απόκτηση πιστοποιητικού ανανέωσης της κατά­ταξης του καταλύματος.
 2. Γ ια την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδή­ποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 1 των άρθρων 3 και 4 και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 των ίδιων άρθρων.

Άρθρο 6

Μητρώο διακριτικών τίτλων ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

 1. Το ΞΕΕ εγκρίνει τους διακριτικούς τίτλους των ξε­νοδοχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Εφ’ όσον οι επιχειρήσεις των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων επιθυμούν να φέρουν διακριτικό τίτλο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΞΕΕ το οποίο εκδίδει απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης.
 2. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκεκριμένοι διακριτικοί τίτλοι των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστι­κών κατασκηνώσεων της χώρας καταχωρούνται στο Μη­τρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων που τηρεί το ΞΕΕ. Επιχειρήσεις οργανωμένων τουριστι­κών κατασκηνώσεων που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας φέρουν διακριτικούς τίτλους εγκεκριμένους από το κατά περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο υποχρεούνται να δηλώσουν τον κατά τα ανωτέρω, διακριτικό τους τίτλο στην αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κατά­ταξης, ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων του ΞΕΕ.

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:

α) η 219/2015 (Β’ 14) απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-δια- μερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντί­στοιχα», όπως ισχύει,

β) κάθε άλλη διάταξη αντίθετου προς τις διατάξεις της παρούσας περιεχομένου.

Άρθρο 8

Παράρτημα

Παρατίθενται το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάτα­ξης Κύριου Ξενοδοχειακού Καταλύματος και το Υπόδειγ­μα Πιστοποιητικού Κατάταξης Μη Κύριου Ξενοδοχεια­κού Καταλύματος (ΕΕΔΔ):

pistopoitiko-1-494x607

 

pistipoiitiko-2

 

 

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

 

ΠΗΓΗ: http://ecopress.gr/?p=19370 

You might be interested in …